Militum of Honor instiftades Februari 2018

Stiftelsen Militum ska verka för alla veteraner, försvarsanställda, tidigare försvarsanställda och våra medlemmar. Vi drivs av viljan att skapa värde för våra medlemmar genom att bygga vidare på våra personliga arv av tjänstgöringar inom försvarsmakten nationellt och Internationellt med kamratskap och långsiktigt perspektiv och syfte att hedra och uppmärksamma personer som utfört viktigt arbete, vilket främjat stiftelsens ändamål, har styrelsen inrättat följande utmärkelse:

Militum of Honor 
Förtjänst medalj tilldelas den som utfört synnerligen viktiga insatser inom  vår verksamhet eller i övrigt stött stiftelsens ändamål på ett utomordentligt sätt. Nominera

Designen på vår Militum of Honor kommer snart