Nominera

Var och en äger rätt att nominera personer för mottagande av medalj och förtjänsttecken. Prövning av förslag att erhålla utmärkelserna sker av stiftelsens styrelse. All prövning behandlas konfidentiellt. Utmärkelse överlämnas till mottagaren vid Stiftelsens ordinarie årsmöte.