Privacy Policy

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Pay Okey Sweden AB
Organisationsnummer 559080-0354
Box 378, 101 27 Stockholm

Bolaget behandlar personuppgifter som lämnas i samband med ansökan och intresseanmälan, vid användning av bolagets kanaler (till exempel internet) och webbplats samt när avtal ingås eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (tex ansökningar om kort eller medlemskap). När ärenden utförs via telefon eller rörlig bild behandlas personuppgifter även genom inspelning.

I samband med att en kundrelation inleds och vid vissa internationella betalningar kontrollerar bolaget enligt lag personuppgifter mot sanktionslistor för att säkerställa att kundrelation kan inledas och transaktioner genomföras.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register, till exempel uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressregister, SPAR.

Personuppgifterna behandlas för att hantera och fullgöra avtal och för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av personuppgifter sker även för att bolaget ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Om inte direktreklamspärr begärts kan bolaget också använda uppgifterna för marknadsföring, till exempel för att kunna ge kunder personliga och anpassade erbjudanden avseende produkter och tjänster inom bolagets koncern baserat på kundens befintliga produkter, förändringar i kundens produktengagemang. Vid marknadsföring kan bolaget även komma att kontakta kunder via e-post om inte kunden uttryckligen tackat nej till det.

För de ändamål som nämns ovan kan personuppgifter, med beaktande av sekretess, komma att lämnas ut till och behandlas av bolaget och företag som ingår i bolagets koncern samt andra företag som bolaget samarbetar med. Om du vill veta vilka uppgifter bolaget behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran om det till bolaget på den adress som anges nedan. Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från banken eller om du vill att banken ska rätta felaktig eller ofullständig personuppgift.

Pay Okey Sweden AB, Back Office, Box 378, 101 27 Stockholm

Kontakta oss

Funderar du på något? Hör av dig!

E-post: info@militum.org
Telefon: +46 (0)8 4116000