Operation Nordvind

Program 

Dag 1

Fredagen den 14 september

19:45 – Gemensam middag
xx:xx – Brother in Arms

xx:xx – In-march av 40 Karoliner i uniform, och fanor

xx:xx – Basker av för fallna kamrater, Musik
xx:xx – Utdelning av medaljen Militum of Honor
xx:xx – Underhållning

Fullständigt program presenteras inom kort.

Dag 2

Lördagen den 15 September

10:00 – 16:00 Utställning av olika föreningar

Stiftelsen MILITUM www.militum.org

Veteran Rapid Reaction VRR  www.vrr.nu

Flygande Veteraner  www.flygandeveteraner.se 

Smålands Karoliner  www.smalandskaroliner.se

Svenska Soldathemsförbundet  www.soldathem.org

Dom olika föreningarna kommer  kunna göra reklam och medlems raggning för sin förening under hela kvällen  Dag 1. den 14 September i form av standar, flaggor, flyers, RollUp etc. 

 

Kontakta oss

Funderar du på något? Hör av dig!

E-post: info@militum.org
Telefon: +46 (0)8 4116000