English

Camp Militum fitness training skapas en unik gruppdynamik som är svår att uppnå inom annan träning. Instruktörerna peppar och motiverar men förolämpar aldrig. Military fitness training är disciplinerad träning där motivation och pepp fås från gruppen och instruktörerna. Allt är som boot camp i armén. Camp Militum instruktörer finns med under hela passen och lita på att de gör allt för att hjälpa till och peppa, ingen kommer att lämnas bakom. Naturen är den nya träningslokalen och allt från diken till träd blir nya träningsredskap. Military fitness training sker i alla väder året runt. En perfekt upplevelse om man är trött på att vara instängd på gymmet, inte har någon att träna med eller har testat olika mirakelkurer och träningsformer utan resultat. Efter Military fitness training kommer man att märka skillnad i träningen.

LET'S WORK TOGETHER

We welcome you to contact us for more information
about Militum and any of our services.